Kullanım Koşulları

ŞARTLARIN KABULÜ


Bu Kullanım Koşulları, şahsen veya bir tüzel kişilik adına ("siz") ve Rayzeek ("Şirket", "biz", "bize" veya "bizim") arasında, rayzeek.com web sitesine ve bununla ilgili, bağlantılı veya başka bir şekilde bağlantılı diğer herhangi bir medya formuna, medya kanalına, mobil web sitesine veya mobil uygulamaya (topluca "Site") erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Siteye erişerek, bu Kullanım Koşullarının tümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. BU KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMANIZ AÇIKÇA YASAKTIR VE KULLANMAYI DERHAL BIRAKMALISINIZ.

Zaman zaman Sitede yayınlanabilecek ek hüküm ve koşullar veya belgeler işbu belgeye açıkça referans olarak dahil edilmiştir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değişiklik veya tadilat yapma hakkımızı saklı tutarız. Bu Kullanım Koşullarının "Son güncelleme" tarihini güncelleyerek sizi değişiklikler hakkında uyaracağız ve bu tür her değişiklik hakkında özel bildirim alma hakkınızdan feragat edersiniz. Güncellemelerden haberdar olmak için bu Kullanım Koşullarını periyodik olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Revize edilen Kullanım Koşullarının yayınlandığı tarihten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, revize edilen Kullanım Koşullarındaki değişikliklere tabi olacak ve bu değişikliklerden haberdar olmuş ve bunları kabul etmiş sayılacaksınız.

Sitede sağlanan bilgiler, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı veya bizi söz konusu yargı yetkisi veya ülkede herhangi bir kayıt gerekliliğine tabi tutacağı herhangi bir yargı yetkisi veya ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılmak veya bunlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Buna göre, Siteye başka yerlerden erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalar geçerliyse ve geçerli olduğu ölçüde yerel yasalara uymaktan yalnızca kendileri sorumludur.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, Site bizim mülkiyetimizdedir ve Sitedeki tüm kaynak kodu, veritabanları, işlevsellik, yazılım, web sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca "İçerik") ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Markalar") bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslanmıştır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer çeşitli fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet yasaları, uluslararası telif hakkı yasaları ve uluslararası sözleşmeler tarafından korunmaktadır. İçerik ve Markalar Sitede "OLDUĞU GİBİ" yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya İşaret, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, halka açık olarak gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz.

Siteyi kullanmaya uygun olmanız koşuluyla, Siteye erişmek ve Siteyi kullanmak ve yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için uygun şekilde erişim sağladığınız İçeriğin herhangi bir bölümünün bir kopyasını indirmek veya yazdırmak için sınırlı bir lisans verilir. Site, İçerik ve Markalar üzerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.


KULLANICI TEMSILLERI

Siteyi kullanarak, şunları beyan ve garanti edersiniz: (1) yasal ehliyete sahip olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi; (2) ikamet ettiğiniz yargı alanında reşit olmadığınızı; (3) Siteye bot, komut dosyası veya başka bir şekilde otomatik veya insan dışı yollarla erişmeyeceğinizi; (4) Siteyi herhangi bir yasadışı veya yetkisiz amaç için kullanmayacağınızı ve (5) Siteyi kullanımınızın yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyeceğini.

Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alma veya feshetme ve Sitenin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki tüm kullanımlarını reddetme hakkına sahibiz.


YASAKLANAN FAALİYETLER

Siteye, Siteyi kullanıma sunduğumuz amaç dışında herhangi bir amaçla erişemez veya Siteyi kullanamazsınız. Site, tarafımızdan özel olarak onaylanan veya onaylananlar dışında herhangi bir ticari girişimle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Sitenin bir kullanıcısı olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

KULLANICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN KATKILAR

Site, kullanıcılara içerik gönderme veya yayınlama olanağı sunmaz. Size, metin, yazı, video, ses, fotoğraf, grafik, yorum, öneri veya kişisel bilgi veya diğer materyaller (topluca "Katkılar") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bize veya Siteye içerik ve materyal oluşturma, gönderme, yayınlama, görüntüleme, iletme, gerçekleştirme, yayınlama, dağıtma veya yayınlama fırsatı sağlayabiliriz. Katkılar, Sitenin diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkılar Site Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınabilir. Herhangi bir Katkı oluşturduğunuzda veya kullanıma sunduğunuzda, aşağıdakileri beyan ve garanti etmiş olursunuz:

1. Katkılarınızın oluşturulması, dağıtımı, iletimi, halka açık gösterimi veya performansı ve bunlara erişim, indirme veya kopyalama, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya manevi hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmez ve etmeyecektir.
2. Bize, Siteye ve Sitenin diğer kullanıcılarına Katkılarınızı Site ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen herhangi bir şekilde kullanma yetkisi vermek ve bunları kullanmak için gerekli lisansların, hakların, muvafakatlerin, ibranamelerin ve izinlerin yaratıcısı ve sahibisiniz veya bunlara sahipsiniz.
3. Katkılarınızın Site ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen herhangi bir şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Katkılarınızdaki her bir tanımlanabilir bireyin adını veya benzerliğini kullanmak için yazılı onayına, serbest bırakılmasına ve/veya iznine sahipsiniz.
4. Katkılarınız yanlış, hatalı veya yanıltıcı değildir.
5. Katkılarınız istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon malzemeleri, piramit şemaları, zincir mektuplar, spam, toplu postalar veya diğer talep biçimleri değildir.
6. Katkılarınız müstehcen, açık saçık, şehvet uyandırıcı, pis, şiddet içeren, taciz edici, iftira niteliğinde veya (tarafımızca belirlendiği şekilde) başka bir şekilde sakıncalı değildir.
7. Katkılarınız kimseyle alay etmez, dalga geçmez, küçümsemez, korkutmaz veya istismar etmez.
8. Katkılarınız, başka herhangi bir kişiyi taciz veya tehdit etmek (bu terimlerin yasal anlamında) ve belirli bir kişiye veya insan sınıfına karşı şiddeti teşvik etmek için kullanılmaz.
9. Katkılarınız yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik veya kuralı ihlal etmemektedir.
10. Katkılarınız herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal etmez.
11. Katkılarınız, 18 yaşın altındaki kişilerden kişisel bilgi talep eden veya 18 yaşın altındaki kişileri cinsel veya şiddet içeren bir şekilde istismar eden herhangi bir materyal içermez.
12. Katkılarınız, çocuk pornografisi ile ilgili veya reşit olmayanların sağlığını veya refahını korumayı amaçlayan herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmemektedir.
13. Katkılarınız ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel tercih veya fiziksel engelle bağlantılı herhangi bir saldırgan yorum içermez.
14. Katkılarınız, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği başka bir şekilde ihlal etmez veya ihlal eden materyallere bağlantı vermez.

Sitenin yukarıda belirtilenleri ihlal edecek şekilde kullanılması bu Kullanım Koşullarını ihlal eder ve diğer hususların yanı sıra Siteyi kullanma haklarınızın feshedilmesi veya askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.


KATKI LİSANSI

Siz ve Site, Gizlilik Politikasının şartlarına ve seçimlerinize (ayarlar dahil) uygun olarak sağladığınız tüm bilgilere ve kişisel verilere erişebileceğimizi, bunları saklayabileceğimizi, işleyebileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

Site ile ilgili öneriler veya diğer geri bildirimleri göndererek, bu geri bildirimleri size herhangi bir tazminat ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi ve paylaşabileceğimizi kabul edersiniz.

Katkılarınız üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmayız. Tüm Katkılarınızın ve Katkılarınızla ilişkili fikri mülkiyet haklarının veya diğer mülkiyet haklarının tam mülkiyeti size aittir. Sitenin herhangi bir alanında sizin tarafınızdan sağlanan Katkılarınızdaki hiçbir ifade veya beyandan sorumlu değiliz. Siteye yaptığınız Katkılardan yalnızca siz sorumlusunuz ve bizi her türlü sorumluluktan muaf tutmayı ve Katkılarınızla ilgili olarak bize karşı herhangi bir yasal işlem yapmaktan kaçınmayı açıkça kabul etmektesiniz.


GÖNDERİLER

Tarafınızdan bize sağlanan Site ile ilgili her türlü soru, yorum, öneri, fikir, geri bildirim veya diğer bilgilerin ("Gönderimler") gizli olmadığını ve yalnızca bizim mülkiyetimizde olacağını kabul ve beyan edersiniz. Tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacağız ve bu Gönderimleri ticari veya başka herhangi bir yasal amaç için, size herhangi bir teşekkür veya tazminat ödemeksizin sınırsız olarak kullanma ve yayma hakkına sahip olacağız. İşbu belge ile bu tür Gönderimler üzerindeki tüm manevi haklardan feragat etmektesiniz ve işbu belge ile bu tür Gönderimlerinizin orijinal olduğunu veya bu Gönderimleri gönderme hakkına sahip olduğunuzu garanti etmektesiniz. Gönderimlerinizdeki herhangi bir mülkiyet hakkının iddia edilen veya fiili ihlali veya kötüye kullanılması nedeniyle bize karşı herhangi bir başvuru yapılmayacağını kabul edersiniz.


SAHA YÖNETIMI

Yükümlülüğümüz olmamakla birlikte aşağıdaki hakları saklı tutarız: (1) Siteyi bu Kullanım Koşullarının ihlaline karşı izleme; (2) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasaları veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kişilere karşı, söz konusu kullanıcıyı kolluk kuvvetlerine bildirmek de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, uygun yasal işlemleri yapma; (3) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Katkılarınızı veya bunların herhangi bir bölümünü reddetme, erişimi kısıtlama, kullanılabilirliğini sınırlama veya devre dışı bırakma (teknolojik olarak mümkün olduğu ölçüde); (4) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sınırlama, bildirim veya yükümlülük olmaksızın, aşırı boyutta olan veya sistemlerimiz için herhangi bir şekilde külfetli olan tüm dosyaları ve içeriği Siteden kaldırmak veya başka bir şekilde devre dışı bırakmak; ve (5) Siteyi, haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve Sitenin düzgün çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir şekilde yönetmek.


SÜRE VE FESİH

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır. BU KULLANIM KOŞULLARININ DİĞER HÜKÜMLERİNİ SINIRLAMAKSIZIN, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZDE OLMAK ÜZERE VE HERHANGİ BİR BİLDİRİM VEYA YÜKÜMLÜLÜK OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR KİŞİNİN SİTEYE ERİŞİMİNİ VE SİTEYİ KULLANMASINI (BELİRLİ IP ADRESLERİNİN ENGELLENMESİ DAHİL), HERHANGİ BİR NEDENLE VEYA HERHANGİ BİR NEDEN OLMAKSIZIN REDDETME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ. SİTEYİ KULLANIMINIZI VEYA SİTEYE KATILIMINIZI SONLANDIRABİLİR VEYA HERHANGİ BİR ZAMANDA, HERHANGİ BİR UYARIDA BULUNMAKSIZIN, TAMAMEN KENDİ TAKDİRİMİZDE, YAYINLADIĞINIZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİ VEYA BİLGİYİ SİLEBİLİRİZ.

Hesabınızı herhangi bir nedenle sonlandırır veya askıya alırsak, üçüncü taraf adına hareket ediyor olsanız bile, kendi adınızla, sahte veya ödünç alınmış bir adla veya herhangi bir üçüncü tarafın adıyla yeni bir hesap açmanız ve kaydetmeniz yasaktır. Hesabınızı sonlandırmanın veya askıya almanın yanı sıra, hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat talep etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun yasal işlemleri yapma hakkımızı saklı tutarız.


DEĞIŞIKLIKLER VE KESINTILER

Sitenin içeriğini herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Ancak, Sitemizdeki herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Sitenin tamamını veya bir kısmını değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Sitede herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağız.

Sitenin her zaman kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz. Donanım, yazılım veya diğer sorunlarla karşılaşabilir veya Site ile ilgili bakım yapmamız gerekebilir, bu da kesintilere, gecikmelere veya hatalara neden olabilir. Siteyi herhangi bir zamanda veya herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın değiştirme, revize etme, güncelleme, askıya alma, durdurma veya başka bir şekilde tadil etme hakkımızı saklı tutarız. Sitenin herhangi bir kesintisi veya durdurulması sırasında Siteye erişememeniz veya Siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir husus, bizi Siteyi sürdürmek ve desteklemek veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm sağlamakla yükümlü kılacak şekilde yorumlanmayacaktır.


UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ


Kısıtlamalar

Taraflar, herhangi bir tahkimin Taraflar arasındaki Anlaşmazlıkla sınırlı olacağını kabul ederler. Yasaların izin verdiği ölçüde, (a) hiçbir tahkim başka bir yargılamayla birleştirilemez; (b) hiçbir Anlaşmazlığın toplu dava temelinde tahkime götürülmesi veya toplu dava prosedürlerinin kullanılması hakkı veya yetkisi yoktur; ve (c) hiçbir Anlaşmazlığın genel kamu veya diğer kişiler adına sözde temsilci sıfatıyla ileri sürülmesi hakkı veya yetkisi yoktur.

Tahkim İstisnaları

Taraflar, aşağıdaki Anlaşmazlıkların bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul eder: (a) Taraflardan birinin fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin uygulanmasını veya korunmasını amaçlayan veya geçerliliğine ilişkin herhangi bir Anlaşmazlık; (b) hırsızlık, korsanlık, gizliliğin ihlali veya yetkisiz kullanım iddiaları ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık; ve (c) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi. Bu hükmün yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflardan hiçbiri bu hükmün yasadışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilen kısmına giren herhangi bir Anlaşmazlığı tahkime götürmeyi seçmeyecek ve söz konusu Anlaşmazlık yukarıda yargı yetkisi için listelenen mahkemelerdeki yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır ve Taraflar bu mahkemenin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul eder.


DÜZELTMELER

Sitede, açıklamalar, fiyatlandırma, bulunabilirlik ve çeşitli diğer bilgiler dahil olmak üzere yazım hataları, yanlışlıklar veya eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya ihmali düzeltme ve Sitedeki bilgileri önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutarız.


SORUMLULUK REDDİ

SİTE OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. SİTEYİ VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SİTE VE SİZİN KULLANIMINIZLA İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ. SİTENİN İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE BAĞLI WEB SİTELERİNİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ VE (1) İÇERİK VE MATERYALLERDEKİ HATALAR, YANLIŞLIKLAR VEYA YANLIŞLIKLAR, (2) SİTEYE ERİŞİMİNİZ VE SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NİTELİKTEKİ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ HASAR, (3) GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA BURALARDA SAKLANAN HER TÜRLÜ KİŞİSEL BİLGİ VE/VEYA FİNANSAL BİLGİYE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI HAKKINDA HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ, (4) SİTEYE VEYA SİTEDEN İLETİMİN KESİLMESİ VEYA DURDURULMASI, (5) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA SİTEYE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA İLETİLEBİLECEK HERHANGİ BİR BÖCEK, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİ VE/VEYA (6) HERHANGİ BİR İÇERİK VE MATERYALDEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİK VEYA SİTE ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN, İLETİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA HASAR. SİTE, HERHANGİ BİR KÖPRÜ WEB SİTESİ VEYA HERHANGİ BİR BANNER VEYA DİĞER REKLAMLARDA YER ALAN HERHANGİ BİR WEB SİTESİ VEYA MOBİL UYGULAMA ARACILIĞIYLA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA REKLAMI YAPILAN VEYA SUNULAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET İÇİN GARANTİ VERMEMEKTE, ONAYLAMAMAKTA, GARANTİ VERMEMEKTE VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEYİZ VE SİZİNLE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISI ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN İZLENMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. HERHANGİ BİR ORTAMDA VEYA HERHANGİ BİR ARAÇLA BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SATIN ALIRKEN OLDUĞU GİBİ, EN İYİ MUHAKEMENIZI KULLANMALI VE UYGUN OLAN YERLERDE DİKKATLİ OLMALISINIZ.


SORUMLULUK SINIRLAMALARI

HİÇBİR DURUMDA BİZ VEYA YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA TEMSİLCİLERİMİZ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI KAR KAYBI, GELİR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA SİTEYİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN DİĞER ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. BURADA AKSİNE YER ALAN HERHANGİ BİR HUSUSA BAKILMAKSIZIN, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN VE EYLEMİN ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN, SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ HER ZAMAN, VARSA TARAFIMIZDAN BİZE ÖDENEN MİKTARIN AZ OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR. BAZI ABD EYALET YASALARI VE ULUSLARARASI YASALAR, ZIMNİ GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA VEYA BELİRLİ ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU YASALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ FERAGATNAMELERİN VEYA SINIRLAMALARIN BİR KISMI VEYA TAMAMI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK HAKLARINIZ OLABİLİR.


TAZMİNAT

Bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve tüm ilgili memurlarımız, acentelerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, hasar, yükümlülük, iddia veya talebe karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: (1) Sitenin kullanımı; (2) bu Kullanım Koşullarının ihlali; (3) bu Kullanım Koşullarında belirtilen beyan ve garantilerinizin ihlali; (4) fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya (5) Site aracılığıyla bağlantı kurduğunuz Sitenin diğer kullanıcılarına yönelik herhangi bir açık zararlı eylem. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız ve masrafları size ait olmak üzere, bu tür iddiaların savunmasında işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bu tazminata tabi olan bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlemden haberdar olduktan sonra sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.


KULLANICI VERİLERİ

Sitenin performansını yönetmek amacıyla Siteye ilettiğiniz belirli verilerin yanı sıra Siteyi kullanımınızla ilgili verileri de saklayacağız. Düzenli olarak rutin veri yedeklemeleri gerçekleştirmemize rağmen, ilettiğiniz veya Siteyi kullanarak gerçekleştirdiğiniz herhangi bir faaliyetle ilgili tüm verilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacağını kabul etmektesiniz ve bu tür verilerin kaybı veya bozulması nedeniyle bize karşı herhangi bir dava hakkından feragat etmektesiniz.


ELEKTRONİK İLETİŞİM, İŞLEMLER VE İMZALAR

Siteyi ziyaret etmek, bize e-posta göndermek ve çevrimiçi formları doldurmak elektronik iletişim anlamına gelir. Elektronik iletişim almayı kabul edersiniz ve size elektronik olarak, e-posta yoluyla ve Sitede sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, söz konusu iletişimin yazılı olmasına ilişkin yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. ELEKTRONİK İMZALARIN, SÖZLEŞMELERİN, SİPARİŞLERİN VE DİĞER KAYITLARIN KULLANILMASINI VE BİZİM TARAFIMIZDAN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA BAŞLATILAN VEYA TAMAMLANAN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNİN, POLİTİKALARININ VE KAYITLARININ ELEKTRONİK OLARAK TESLİM EDİLMESİNİ KABUL EDERSİNİZ. Orijinal imza veya elektronik olmayan kayıtların teslimi veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir tüzük, yönetmelik, kural, yönetmelik veya diğer yasalar kapsamındaki herhangi bir hak veya gereklilikten veya elektronik yollardan başka herhangi bir yolla yapılan ödemelerden veya kredi verilmesinden feragat edersiniz.


MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızdan yayınlanan tüm politikalar veya işletim kuralları, sizinle aramızdaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerlidir. Hak ve yükümlülüklerimizin herhangi birini veya tamamını istediğimiz zaman başkalarına devredebiliriz. Makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylem başarısızlığından sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya bir hükmünün bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Kullanım Koşullarının veya Sitenin kullanımının bir sonucu olarak sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi oluşturulmamıştır. Bu Kullanım Koşullarının, onları hazırlamış olmamız nedeniyle aleyhimize yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarının elektronik formuna ve işbu Kullanım Koşullarının taraflarca imzalanmamış olmasına dayalı olarak sahip olabileceğiniz her türlü savunmadan feragat etmektesiniz.


BİZE ULAŞIN

Site ile ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımına ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

tr_TRTurkish